city center
SANTUR HOTEL
سرویس BB

6 شب اقامت دوتخت 27,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
DABAKLAR HOTEL
سرویس HB

6 شب اقامت دوتخت 30,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LA SANTA MARIA
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 30,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
BELMARE HOTEL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 31,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
ladies beach
ARORA HOTEL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 34,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
PANORAMA HILL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 35,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
PANORAMA HILL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 34,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
BLUE VISTA HILL
سرویس +ALL

6 شب اقامت دوتخت 37,200,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
BLUE VISTA HILL
سرویس +ALL

6 شب اقامت دوتخت 35,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
FANTASIA DELUXE
سرویس +ALL

6 شب اقامت دوتخت 39,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SUHAN 360
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 39,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LE BLUE HOTEL
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 41,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
O-ALKOCLAR ADAKULE HOTEL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 42,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
PALM WINGS KUSADASI
سرویس +ALL

6 شب اقامت دوتخت 43,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
ARIA CLAROS BEACH RESORT
سرویس +ALL

6 شب اقامت دوتخت 44,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
ARIA CLAROS BEACH RESORT
سرویس +ALL

6 شب اقامت دوتخت 43,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
Palm Wings Ephesus
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 45,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 41,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 39,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
KORUMAR HOTEL DE LUXE
سرویس +ALL

6 شب اقامت دوتخت 43,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
KORUMAR HOTEL DE LUXE
سرویس +ALL

6 شب اقامت دوتخت 45,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
KORUMAR EPHESUS
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 47,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
PINE BAY
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 52,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
PINE BAY
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 54,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
PINE BAY
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 55,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
AQUA FANTASY
سرویس +ALL

6 شب اقامت دوتخت 55,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
TUSAN BEACH
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 43,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
TUSAN BEACH
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 41,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SUNIS EFES ROYAL PALACE
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 56,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SUNIS EFES ROYAL PALACE
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 58,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SUNIS EFES ROYAL PALACE
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 60,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
AQUA FANTASY
سرویس +ALL

6 شب اقامت دوتخت 60,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

بلیط و رفت و برگشت با ایرلاین قشم ایر -6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان - گشت شهری

این تور از 19 , اردیبهشت , 1397 تا 10 , خرداد , 1397 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 6 شب

خدمات تور