YEREVAN
ARARAT
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 27,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
METROPOL
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 28,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
NATIONAL
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 38,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
REGINEH - OLD
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 23,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
COMFORT
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 23,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
ARTSAKH
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 26,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
AQUATEK
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 26,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
EUROPE HOTEL
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 29,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
ROYAL PLAZA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 27,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
AVIATRANS
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 29,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
IBIS
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 33,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
CONGRESS
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 31,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
HILTON
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 33,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
MESSIER 53
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 31,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
OPERA SUITE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 33,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
HAYATT PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 33,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
PARIS
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 31,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
TUFENKIAN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 33,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
REPUBLICA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 38,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
PARIS
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 37,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
RADISSON BLUE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 37,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
MARRIOTT
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 39,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
REPUBLICA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 35,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
SHIRAK
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 24,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
HRAZDAN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 28,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
EREBUNI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 28,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
IMPERIAL PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 29,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
CENTRAL
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 30,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
MULTIGRAND
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 36,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
NOVA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 30,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
ANI PLAZA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 31,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
GRAND HOTEL TULIP
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 38,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
NOVA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 31,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
ANI PLAZA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 30,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
NORTH AVENUE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 35,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
NUR
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 22,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
SILACHI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 26,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
YEREVAN
DIAMOND HOUSE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 27,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز ارمنیا ایر -اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی -

این تور از 8 , دی , 1398 تا 11 , دی , 1399 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 3 شب 4 شب 5 شب 6 شب

خدمات تور
مدارک مورد نیاز تور