10minutes to city center
BATONI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 810,000 ریال

اطلاعات بیشتر
20minutes to city center
LIKE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 1,215,000 ریال

اطلاعات بیشتر
5minutes to city center
EURASIA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 1,620,000 ریال

اطلاعات بیشتر
5minutes to city center
ELLEGANCE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 1,620,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
DALIDA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 1,215,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
POLO
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,025,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
ROYAL LUX
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,025,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GARDEN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,430,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
SATORI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,430,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
HIRAD
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,835,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
EUROLUX
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 3,240,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LE GRANDE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 3,240,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
ATU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 3,645,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GURU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,050,000 ریال

اطلاعات بیشتر
15minutes to city center
VILLA VICTORIA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,050,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
ROYAL SKY
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,050,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GNG
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,050,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
TOSCANO
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,455,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BLOSSOM INN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,860,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
PRIMAVERA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 5,265,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
G&G
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 5,265,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
KS
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 5,265,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SPORT TIME HOTEL & SPA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 5,265,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
COLOSSEO
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 5,670,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GREMI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 5,670,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
Demi Hotel
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 5,670,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
RED LINE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,075,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
L PLAZA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,480,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
Hotel Vedzisi
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,480,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
VILTON
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,885,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
COLOMBI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,885,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BETLEM
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,290,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GREEN QUEEN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,290,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GEORGIAN HOLIDAY
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,290,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
DOLABAURI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,695,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
AVENEU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,100,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
gallery inn
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,505,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
AMERI PLAZA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 12,150,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
CRON PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 12,555,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
CITY CENTER
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 13,365,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
KALASI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 13,365,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
ASTORIA TBILISI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 16,605,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
PREFERENCE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 19,035,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
HOLIDAY INN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 19,440,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
WYNDHAM
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 27,540,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SHERATON
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 28,755,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BILTMORE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 28,755,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
RADISSON BLU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 29,565,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
IOTA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 29,565,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر-اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

این تور از 1 , دی , 1398 تا 11 , دی , 1399 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 1 شب 2 شب 3 شب 4 شب 5 شب 6 شب 7 شب 8 شب 9 شب 10 شب

خدمات تور