city center
SANTUR HOTEL
سرویس BB

6 شب اقامت دوتخت 16,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LA SANTA MARIA
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 25,700,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
BELMARE HOTEL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 25,700,000 ریال

اطلاعات بیشتر
ladies beach
ARORA HOTEL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 31,200,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
BLUE VISTA HILL
سرویس +ALL

6 شب اقامت دوتخت 33,200,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
BLUE VISTA HILL
سرویس +ALL

6 شب اقامت دوتخت 31,700,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
FANTASIA DELUXE
سرویس +ALL

6 شب اقامت دوتخت 43,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LE BLUE HOTEL
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 41,400,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
O-ALKOCLAR ADAKULE HOTEL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 37,200,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
PALM WINGS KUSADASI
سرویس +ALL

6 شب اقامت دوتخت 47,600,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
Palm Wings Ephesus
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 49,700,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 44,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 47,100,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
KORUMAR HOTEL DE LUXE
سرویس +ALL

6 شب اقامت دوتخت 42,400,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
KORUMAR EPHESUs SPA BEACH
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 50,800,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
PINE BAY RESORT
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 54,400,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
PINE BAY RESORT
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 57,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
PINE BAY RESORT
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 58,600,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
city center
SUNIS EFES ROYAL PALACE
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 62,200,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SUNIS EFES ROYAL PALACE
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 64,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SUNIS EFES ROYAL PALACE
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 67,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
AQUA FANTASY
سرویس +ALL

6 شب اقامت دوتخت 57,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
GRAND SHAHIN
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 27,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
GRAND SHAHIN
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 28,600,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SEALIGHT RESORT
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 46,600,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
AMARA SEALIGHT ELITE
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 50,200,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
RAMADA RESORT KUSADAS
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 45,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
RAMADA RESORT KUSADAS
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 47,100,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
CLUB PRESTIGE
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 18,700,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

بلیط و رفت و برگشت با ایرلاین قشم ایر -6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان - گشت شهری

این تور از 19 , اردیبهشت , 1397 تا 8 , تیر , 1397 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 6 شب

خدمات تور