city center
SANTUR HOTEL
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 21,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
PRESTIGE HOTEL
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 24,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
PIGALE BEACH RESORT
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 31,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
GRAND SHAHIN
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 32,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
GRAND SHAHIN
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 33,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LA SANTA MARIA
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 35,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
PANORAMA HILL
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 34,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
PANORAMA HILL
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 36,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
ladies beach
ARORA HOTEL
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 39,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
O-ALKOCLAR ADAKULE HOTEL
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 44,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
BLUE VISTA HILL
سرویس +ALL

7 شب اقامت دوتخت 43,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
BLUE VISTA HILL
سرویس +ALL

7 شب اقامت دوتخت 45,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LE BLUE HOTEL
سرویس UALL

7 شب اقامت دوتخت 52,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
KORUMAR HOTEL DE LUXE
سرویس +ALL

7 شب اقامت دوتخت 52,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
FANTASIA DELUXE
سرویس +ALL

7 شب اقامت دوتخت 52,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
RAMADA RESORT KUSADAS
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 52,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 55,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
RAMADA RESORT KUSADAS
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 55,600,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LE BLUE HOTEL
سرویس UALL

7 شب اقامت دوتخت 55,600,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
PALM WINGS KUSADASI
سرویس +ALL

7 شب اقامت دوتخت 53,200,000 ریال

اطلاعات بیشتر
OZDERE
ARIA CLAROS
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 50,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
TUSAN BEACH
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 50,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
OZDERE
ARIA CLAROS
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 53,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SEALIGHT RESORT
سرویس UALL

7 شب اقامت دوتخت 53,800,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
TUSAN BEACH
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 52,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
OZDERE
ARIA CLAROS
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 55,100,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
KORUMAR EPHESUs SPA BEACH
سرویس UALL

7 شب اقامت دوتخت 63,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
Palm Wings Ephesus
سرویس UALL

7 شب اقامت دوتخت 64,900,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
PINE BAY RESORT
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 64,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
AMARA SEALIGHT ELITE
سرویس UALL

7 شب اقامت دوتخت 62,700,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
PINE BAY RESORT
سرویس ALL

7 شب اقامت دوتخت 62,600,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
AQUA FANTASY
سرویس +ALL

7 شب اقامت دوتخت 71,400,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SUNIS EFES ROYAL PALACE
سرویس UALL

7 شب اقامت دوتخت 85,400,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SUNIS EFES ROYAL PALACE
سرویس UALL

7 شب اقامت دوتخت 88,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SUNIS EFES ROYAL PALACE
سرویس UALL

7 شب اقامت دوتخت 91,700,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
درباره تور

بلیط و رفت و برگشت با ایرلاین قشم ایر -7 شب و 8 روز اقامت در هتل با خدمات - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

این تور از 20 , اردیبهشت , 1397 تا 14 , تیر , 1397 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 7 شب

خدمات تور