20minutes to city center
LIKE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,430,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
POLO
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,835,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GARDEN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 3,240,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LE GRANDE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,050,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
VALERIA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 5,670,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GNG
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,075,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
PRIMAVERA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,885,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
COLOMBI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,910,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
PREFERENCE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 19,440,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
IOTA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 27,540,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
HOLIDAY INN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 23,490,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BLOSSOM INN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,910,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
HOTEL 2005
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,025,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
DALIDA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,430,000 ریال

اطلاعات بیشتر
5minutes to city center
ELLEGANCE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 3,645,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
NAGI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,050,000 ریال

اطلاعات بیشتر
5minutes to city center
DEJAVU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 3,240,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
NIRVANA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,050,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
georgia vake
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,455,000 ریال

اطلاعات بیشتر
5minutes to city center
EURASIA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,025,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
WHITE PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,455,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
ATU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 3,645,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SEVEN STAR
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 5,265,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
G&G
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 5,670,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
GRAND GMP
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 5,670,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
TOSCANO
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,075,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GURU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,075,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LORDS
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,075,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
ENGLISH HOME
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,480,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
COLOSSEO
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,075,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SM HOTEL
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,480,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BETLEM
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,885,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
DREAM SKY
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,480,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
Sport Time Hotel & SPA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,695,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
RED LINE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 9,315,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GREMI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 9,720,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GREEN QUEEN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 9,720,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
L PLAZA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 10,125,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
Hotel Vedzisi
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 10,530,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
PATRIOTI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 10,530,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
VILTON
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 10,935,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
BEAMOND GARDEN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 10,935,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
DOLABAURI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 10,935,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
IVERIA INN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 12,150,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GARNET
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 12,555,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
gallery inn
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 13,365,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
AMERI PLAZA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 13,770,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GOLDEN PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 14,985,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
VERE PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 14,985,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BEST WESTERN CITY CENTER
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 16,200,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
CITY CENTER
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 16,200,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
RAMADA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 17,415,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
RAMADA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 19,440,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
CRON PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 17,010,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
AMBASSADORI HISTORICAL
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 20,250,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
KALASI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 18,225,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
ASTORIA TBILISI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 18,225,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GALLERY PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 18,630,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
MUSEUM
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 19,035,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BILTMORE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 31,995,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
RADISSON BLU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 34,020,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SHERATON
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 40,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
AMBASSADORI NEW PART
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 33,615,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
AMBASSADORI NEW PART
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 42,120,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GRAND
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,050,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GEORGIAN HOLIDAY
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 10,125,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

بلیط و رفت و برگشت با ایرلاین قشم ایر- اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

این تور از 2 , اردیبهشت , 1398 تا 11 , خرداد , 1398 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 2 شب 3 شب 4 شب 5 شب 6 شب 7 شب 8 شب 9 شب 10 شب

خدمات تور