20minutes to city center
LIKE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,790,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
POLO
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 3,255,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GARDEN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 3,720,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LE GRANDE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,650,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
VALERIA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,510,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GNG
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,975,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
PRIMAVERA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,905,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
COLOMBI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 10,230,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
PREFERENCE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 22,320,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
IOTA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 31,620,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
HOLIDAY INN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 26,970,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BLOSSOM INN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 10,230,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
HOTEL 2005
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,325,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
DALIDA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,790,000 ریال

اطلاعات بیشتر
5minutes to city center
ELLEGANCE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,185,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
NAGI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,650,000 ریال

اطلاعات بیشتر
5minutes to city center
DEJAVU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 3,720,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
NIRVANA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,650,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
georgia vake
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 5,115,000 ریال

اطلاعات بیشتر
5minutes to city center
EURASIA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,325,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
WHITE PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 5,115,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
ATU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,185,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SEVEN STAR
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,045,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
G&G
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,510,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
GRAND GMP
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,510,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
TOSCANO
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,975,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GURU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,975,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LORDS
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,975,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
ENGLISH HOME
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,440,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
COLOSSEO
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,975,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SM HOTEL
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,440,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BETLEM
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,905,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
DREAM SKY
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,440,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
Sport Time Hotel & SPA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,835,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
RED LINE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 10,695,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GREMI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 11,160,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GREEN QUEEN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 11,160,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
L PLAZA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 11,625,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
Hotel Vedzisi
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 12,090,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
PATRIOTI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 12,090,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
VILTON
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 12,555,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
BEAMOND GARDEN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 12,555,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
DOLABAURI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 12,555,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
IVERIA INN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 13,950,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GARNET
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 14,415,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
gallery inn
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 15,345,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
AMERI PLAZA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 15,810,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GOLDEN PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 17,205,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
VERE PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 17,205,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BEST WESTERN CITY CENTER
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 18,600,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
CITY CENTER
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 18,600,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
RAMADA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 19,995,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
RAMADA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 22,320,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
CRON PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 19,530,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
AMBASSADORI HISTORICAL
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 23,250,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
KALASI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 20,925,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
ASTORIA TBILISI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 20,925,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GALLERY PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 21,390,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
MUSEUM
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 21,855,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BILTMORE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 36,735,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
RADISSON BLU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 39,060,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SHERATON
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 46,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
AMBASSADORI NEW PART
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 38,595,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
AMBASSADORI NEW PART
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 48,360,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GRAND
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,650,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GEORGIAN HOLIDAY
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 11,625,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

بلیط و رفت و برگشت با ایرلاین قشم ایر- اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

این تور از 2 , اردیبهشت , 1398 تا 31 , اردیبهشت , 1398 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 2 شب 3 شب 4 شب 5 شب 6 شب 7 شب 8 شب 9 شب 10 شب

خدمات تور