20minutes to city center
LIKE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 3,726,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
POLO
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,484,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GARDEN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 3,726,000 ریال

اطلاعات بیشتر
5minutes to city center
ELLEGANCE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 3,312,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
ATU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,140,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SEVEN STAR
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 5,382,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GNG
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,210,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
PRIMAVERA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 9,108,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LORDS
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,624,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
ENGLISH HOME
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,280,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
Sport Time Hotel & SPA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,452,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BLOSSOM INN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,280,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GURU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,210,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
COLOMBI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 9,108,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BETLEM
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,694,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
TOSCANO
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 9,936,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
DOLABAURI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 11,592,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
RED LINE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 12,420,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
IVERIA INN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 12,834,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
gallery inn
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 13,662,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
KALASI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 19,044,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
CITY CENTER
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 16,974,000 ریال

اطلاعات بیشتر
5minutes to city center
EURASIA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,898,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
HOTEL 2005
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,484,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
HOLIDAY INN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 24,012,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SHERATON
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 41,814,000 ریال

اطلاعات بیشتر
5minutes to city center
DEJAVU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 3,726,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
DALIDA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 3,726,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
tabori
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,140,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LE GRANDE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,140,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
WHITE PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,554,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GRAND
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,554,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
COLOSSEO
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,624,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
DREAM SKY
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,038,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SM HOTEL
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,624,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
PATRIOTI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 9,522,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GREMI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 10,764,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
L PLAZA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 11,178,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
VILTON
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 11,178,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
KS
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 11,178,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
BEAMOND GARDEN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 11,592,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
Hotel Vedzisi
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 12,834,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GREEN QUEEN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 12,420,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
AMERI PLAZA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 14,904,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
VERE PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 15,732,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BEST WESTERN CITY CENTER
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 17,388,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
CRON PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 16,974,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
RAMADA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 17,802,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
ASTORIA TBILISI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 19,044,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GALLERY PALACE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 19,458,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
PREFERENCE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 19,872,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
AMBASSADORI HISTORICAL
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 19,872,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SEPHIA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 21,114,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
MUSEUM
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 21,528,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
IOTA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 29,808,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
AMBASSADORI NEW PART
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 34,362,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
AMBASSADORI NEW PART
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 45,540,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BILTMORE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 34,776,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
RADISSON BLU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 35,190,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

بلیط و رفت و برگشت با ایرلاین قشم ایر- اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

این تور از 15 , اردیبهشت , 1398 تا 9 , تیر , 1398 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 2 شب 3 شب 4 شب 5 شب 6 شب 7 شب 8 شب 9 شب 10 شب 11 شب 12 شب 13 شب 14 شب

خدمات تور