20minutes to city center
LIKE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,790,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
POLO
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,325,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GARDEN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 3,720,000 ریال

اطلاعات بیشتر
5minutes to city center
ELLEGANCE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 4,650,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
ATU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 5,580,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SEVEN STAR
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,045,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GNG
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 6,975,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
PRIMAVERA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 7,440,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LORDS
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 8,370,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
ENGLISH HOME
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 9,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
Sport Time Hotel & SPA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 9,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BLOSSOM INN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 9,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GURU
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 9,765,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
COLOMBI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 9,765,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BETLEM
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 10,695,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
TOSCANO
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 13,020,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
DOLABAURI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 13,020,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
RED LINE
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 13,950,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10minutes to city center
IVERIA INN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 14,415,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
gallery inn
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 15,345,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
KALASI
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 18,600,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
CITY CENTER
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 19,065,000 ریال

اطلاعات بیشتر
5minutes to city center
EURASIA
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,325,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
HOTEL 2005
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 2,325,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
HOLIDAY INN
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 26,970,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SHERATON
سرویس BB

3 شب اقامت دوتخت 36,270,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

بلیط و رفت و برگشت با ایرلاین قشم ایر- اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

این تور از 15 , اردیبهشت , 1398 تا 17 , خرداد , 1398 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 2 شب 3 شب 4 شب 5 شب 6 شب 7 شب 8 شب 9 شب 10 شب

خدمات تور