city center
FLORA SUIT
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 24,645,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
GRAND SHAHIN
سرویس HB

6 شب اقامت دوتخت 23,715,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
PANORAMA HILL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 29,295,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
PANORAMA HILL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 32,085,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LA SANTA MARIA
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 30,225,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
BELMARE HOTEL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 32,085,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
BLUE VISTA HILL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 41,385,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
BLUE VISTA HILL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 46,035,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SUHAN 360
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 46,035,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LADONIA HOTEL ADAKULE
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 46,965,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
RAMADA RESORT KUSADAS
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 58,125,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
RAMADA RESORT KUSADAS
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 61,845,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
KORUMAR DELUXE
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 59,985,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
KORUMAR DELUXE
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 69,285,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
PALM WINGS KUSADASI
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 59,985,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SEALIGHT RESORT
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 58,125,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LE BLUE HOTEL
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 63,705,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LE BLUE HOTEL
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 63,705,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
Palm Wings Ephesus
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 64,635,000 ریال

اطلاعات بیشتر
OZDERE
ARIA CLAROS
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 59,055,000 ریال

اطلاعات بیشتر
OZDERE
ARIA CLAROS
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 66,495,000 ریال

اطلاعات بیشتر
OZDERE
ARIA CLAROS
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 72,075,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
AMARA SEALIGHT ELITE
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 67,425,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
TUSAN BEACH RESORT
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 62,775,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
TUSAN BEACH RESORT
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 65,565,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
KORUMAR EPHESUs SPA BEACH
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 78,585,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SUNIS EFES ROYAL PALACE
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 91,605,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SUNIS EFES ROYAL PALACE
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 97,185,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SUNIS EFES ROYAL PALACE
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 102,765,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
AQUA FANTASY
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 87,885,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
MELIKE HOTEL
سرویس BB

6 شب اقامت دوتخت 18,135,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
MELIKE HOTEL
سرویس HB

6 شب اقامت دوتخت 19,995,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
MINAY HOTEL
سرویس HB

6 شب اقامت دوتخت 22,785,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
GRAND KURDOGLU
سرویس HB

6 شب اقامت دوتخت 27,435,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
L'AMBIANCE HOTEL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 28,365,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LA SANTA FAMILY
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 30,225,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SEA PEARL HOTEL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 25,575,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
L'AMBIANCE ROYAL PALACE
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 35,805,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SENTINUS HOTEL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 36,735,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SEALIGHT FAMILY CLUB
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 37,665,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
INFINITY BY YELKEN AQUAPARK & RESORT
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 73,005,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
INFINITY BY YELKEN AQUAPARK & RESORT
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 78,585,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
TUI FAMILY LIFE EPHESUS
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 87,885,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
DABAKLAR HOTEL
سرویس HB

6 شب اقامت دوتخت 19,995,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SURTEL HOTEL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 27,435,000 ریال

اطلاعات بیشتر
pamucak beach
PINE BAY RESORT
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 64,635,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر - اقامت در هتل با صبحانه و نهار و شام- ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

این تور از 19 , اردیبهشت , 1398 تا 17 , خرداد , 1398 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 6 شب

خدمات تور