CITY CENTER
MARI
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 11,919,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
PRIME
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 11,919,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GRAND GEORGIAN PALACE
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 27,263,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
CASTELLO MARE
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 39,730,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GRAND GLORIA
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 50,279,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
JMS
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 15,755,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
IBERIA
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 23,427,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LEGACY
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 27,263,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
JEAL HOTEL
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 23,427,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
ALIK
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 26,304,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SANAPIRO
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 32,058,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
CORNER INN (CITY VIEW)
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 33,976,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SPUTNIK
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 32,058,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
REALM
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 37,812,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BEST WESTERN
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 37,812,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
INTOURIST
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 45,484,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SKY TOWER
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 40,689,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
EUPHORIA
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 45,484,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
RADISSON BLU
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 75,213,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
WYNDHAM
سرویس BB

7 شب اقامت دوتخت 69,459,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان-

این تور از 30 , اردیبهشت , 1398 تا 25 , خرداد , 1398 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 4 شب 5 شب 6 شب 7 شب 8 شب 9 شب

خدمات تور