CITY CENTER
MARI
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 15,042,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
PRIME
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 15,042,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GRAND GEORGIAN PALACE
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 34,914,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
CASTELLO MARE
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 51,060,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
GRAND GLORIA
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 64,722,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
JMS
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 20,010,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
IBERIA
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 29,946,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LEGACY
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 34,914,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
JEAL HOTEL
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 29,946,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
ALIK
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 33,672,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SANAPIRO
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 41,124,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
CORNER INN (CITY VIEW)
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 43,608,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SPUTNIK
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 41,124,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
REALM
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 48,576,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BEST WESTERN
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 48,576,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
INTOURIST
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 58,512,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SKY TOWER
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 52,302,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
EUPHORIA
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 58,512,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
RADISSON BLU
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 97,014,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
WYNDHAM
سرویس BB

9 شب اقامت دوتخت 89,562,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان-

این تور از 26 , دی , 1397 تا 30 , تیر , 1398 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 1 شب 2 شب 3 شب 4 شب 5 شب 6 شب 7 شب 8 شب 9 شب 10 شب 11 شب

خدمات تور