city center
USLAN
سرویس BB

6 شب اقامت دوتخت 12,972,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
MELIKE HOTEL
سرویس BB

6 شب اقامت دوتخت 13,800,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
MELIKE HOTEL
سرویس HB

6 شب اقامت دوتخت 16,284,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
DABAKLAR HOTEL
سرویس HB

6 شب اقامت دوتخت 19,596,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
FLORA SUIT
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 21,252,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
GRAND SHAHIN
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 21,252,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
GRAND KURDOGLU
سرویس HB

6 شب اقامت دوتخت 23,736,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SEA PEARL HOTEL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 23,736,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SURTEL HOTEL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 27,876,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
BELMARE HOTEL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 27,876,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LA SANTA FAMILY
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 26,220,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LA SANTA MARIA
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 26,220,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SEA LIGHT
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 51,060,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
Marbel Hotel By Palmwings
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 31,188,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
SUHAN 360
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 32,016,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
PANORAMA HILL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 32,016,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
PANORAMA HILL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 34,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
BLUE VISTA HILL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 33,672,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
BLUE VISTA HILL
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 37,812,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
LADONIA HOTEL ADAKULE
سرویس UALL

6 شب اقامت دوتخت 37,812,000 ریال

اطلاعات بیشتر
OZDERE
ARIA CLAROS
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 51,888,000 ریال

اطلاعات بیشتر
OZDERE
ARIA CLAROS
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 53,544,000 ریال

اطلاعات بیشتر
OZDERE
ARIA CLAROS
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 56,028,000 ریال

اطلاعات بیشتر
city center
FANTASIA DELUXE
سرویس ALL

6 شب اقامت دوتخت 47,748,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر - اقامت در هتل با صبحانه و نهار و شام- ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

این تور از 6 , خرداد , 1398 تا 24 , خرداد , 1398 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 6 شب

خدمات تور